Az oktatás és kölcsönzés rendje. Veszélyforrások a vízen

1. A Dél-balatoni Vitorlásiskola elméleti és gyakorlati képzésben részesíti a Résztvevőt. Hatóságilag jóváhagyott tanfolyam esetén a képzés elvégzésével képzési igazolást állít ki.

2. A Dél-balatoni Vitorlásiskola hatósági tanfolyamon az illetékes hatóság felé képviseli a Résztvevőt, az első vizsgával kapcsolatos ügyintézésben eljár, beleértve az e-hivatali regisztrációt. Kivételt képez ez alól a hatósági vizsgadíj átutalása. A további (pót- vagy halasztott) vizsga ügyintézést a Dél-balatoni Vitorlás Iskola csak külön díjazás fejében vállalja, de Résztvevőnek meg van a lehetősége az önálló ügyintézésre is.

3. A Dél-balatoni Vitorlásiskola a tanfolyam idejére biztosítja Résztvevő részére a tananyagot, hajót, oktatót és oktatási helyiséget.

4. A Dél-balatoni Vitorlásiskola a hatósági tanfolyamon biztosítja Résztvevő számára a gyakorlati vizsgához szükséges helyiségeket, hajót, vizsgabizottságot. Az elméleti vizsga lebonyolítását az illetékes hajózási hatóság végzi.

5. A tanfolyam díja tartalmazza a tananyagot, a hajók, az oktatási helyiségek, valamint az oktatók költségeit a képzés időtartama alatt, továbbá kihelyezett vizsga alkalmával a vizsgabizottság egyszeri kiszállási költségét.

6. A tanfolyam díja nem tartalmazza a hatósági vizsga- illetve pótvizsga költségét, sikertelen elméleti vagy gyakorlati vizsga esetén a pótvizsga költségeit és vizsgabiztosi kiszállási díjat, valamint vizsga lemondása, vagy pótvizsga esetén a további hatósági ügyintézést.

7. A tanfolyam díja nem tartalmazza a tanfolyam és a vizsga során időjárási okokból esetlegesen ajánlatos technikai (pl. “vihar”-) ruházatot.

8. Hatósági tanfolyamon Résztvevő a jelentkezési visszaigazolásban megadott dokumentumokat eljuttatja a Dél-balatoni Vitorlásiskola részére.

9. Hatósági tanfolyamon Résztvevő vizsgadíjat a hatóság számlájára átutalja és erről a képzőszervnek igazolást küld a megadott határidőig.

10. Résztvevő a hatósági tanfolyam elméleti és gyakorlati képzésén hiánytalanul részt vesz. Résztvevő tudomásul veszi, hogy hiányzás esetén Képzőszerv nem állít ki képzési igazolást a részére.

11. A gyakorlati oktatáson az oktató utasításait és az oktatás előzetesen ismertetett rendjét betartja, a csoporttársakra tekintettel van.

12. Az utasításokkal, illetve az oktatás rendjével ellentétes magatartás során okozott személyi vagy/és vagyoni kárért Résztvevő teljes körű felelősséget vállal, beleértve a tanfolyam résztvevőinek listájából való kárpótlás nélküli törlést.

13. Esetleges sikertelen vizsga esetén a Dél-balatoni Vitorlásiskola felé kártérítési igénnyel nem élhet.

14. Kijelenti hogy biztos úszni tudással rendelkezik.

15. A tanfolyamon való részvételét esetlegesen befolyásoló egészségügyi körülményeit és tudnivalókat a jelentkezés során a Képzőszervvel megosztja (pl. asztma, hiperaktivitás, gyógyszerallergia, nagyothallás stb.)

16. Hozzájárul ahhoz, hogy Képzőszerv a hatósági ügyintézés során személyes adatait kezelje és tárolja.

17. Résztvevő a tanfolyamra jelentkezéssel hozzájárul, hogy az email címe bekerüljön a Dél-balatoni Vitorlásiskola címtárába. Résztvevő írásbeli kérésére az email cím bármikor törölhető a listából.

18. Résztvevő a tanfolyamra jelentkezéssel hozzájárul, hogy a tanfolyam ideje alatt felismerhetően róla esetlegesen készülő képfelvételeket a Dél-balatoni Vitorlásiskola – a személyiségi jogok és a jó ízlés követelményeinek figyelembe vételével – felhasználja. Ezt a hozzájárulást résztvevő írásban bármikor visszavonhatja.

19. Résztvevő az oktatáson saját felelősségre vesz részt.

20. A tanfolyam díja nem visszaigényelhető. Amennyiben a tanfolyam előre nem látható okok (pl. időjárás) miatt nem megtartható vagy halasztani szükséges, kárpótlás nem igényelhető vagy a tanfolyam díja nem visszatéríthető. A Dél-balatoni Vitorlásiskola azonban lehetőséget biztosít későbbi tanfolyamain való részvételre. A tanfolyam díja a jelentkezéstől számított egy éven belül használható fel a vitorlás iskola tanfolyamain való részvételre.

21. A 2020-as járványhelyzet miatt az Iskola ügyrendje a következőképpen módosul: a járványhelyzet fennállása idején az elméleti képzés kizárólag távoktatással teljesíthető, azelméleti képzési igazolásokat az Iskola kiállítja. A gyakorlati képzésre és a hatósági vizsákra akkor biztosít az Iskola időpontot, amikor ez már biztonsággal megvalósítható, illetve amikor a Hatóság újraindítja a vizsgáztatást. A járványhelyzet előtt vagy közben beiratkozott tanulók részére az Iskola a normál ügymenet helyreállta után választható időpontokban ad lehetőséget elméleti és gyakorlati képzés elvégzésére még egy éven keresztül. A normál ügymenet helyreálltát követő egy év lejárta után az Iskola nem köteles időpontot biztosítani a járványhelyzettel összefüggésben halasztásra vagy módosításra kényszerült tanulók részére.

Veszélyforrások és kockázatok a vitorlás kishajón, kisgéphajón és vitorlás csónakon való tartózkodáskor:

22. A veszélyhelyzetek és kockázatok alapja a víz, mint az úszólétesítményt körülvevő közeg, az időjárási jelenségek, valamint a hajó, illetve az úszólétesítmény felépítése, eszközrendszere (beleértve a víz alá belógó alkatrészeket) és a vitorlázás, hajózás technikája. A kockázatokat és veszélyforrásokat, a hajóra vonatkozó speciális jellemzőket a hajón, szörfön és kajakon tartózkodó minden személy köteles megismerni, értelmezni. Ezek legfontosabb – tapasztalatokon alapuló – elemeit tartalmazza jelen összeállítás. A hajózási/vízisport tevékenység jellegénél fogva ugyanakkor váratlan helyzeteket is hozhat, amelyek előre nem látható veszélyhelyzeteket alakíthat ki. Ezen felül további információt is kérhetnek a Résztvevők vagy utasok, amelyet a hajó vezetője, illetve a Dél-balatoni Vitorlásiskola jelen lévő parti képviselője köteles megadni.

23. A Balaton vízfelülete, medre a hajó közlekedési közege. Átlagos vízmélysége több mint két méter, ezért a vízben való sport- illetve kedvtelési célú tartózkodás előfeltétele a mély vízben és szabadvízi környezetben is biztos úszni tudás! Erős szélben közel egyméteres hullámok is kialakulhatnak. Viharos szélben a hullámokról leváló vízcseppek vízpárává szakadnak, amely a vízfelület közelében nehéz légzést okozó párafelhőt alkot. Szélsőséges esetben fulladás is bekövetkezhet. A víz hőmérséklete változó, tavasztól őszig jellemzően 12-20 C fok között, hosszan tartó meleg idő esetén 22-24 C fok. Alacsony vízhőmérséklet esetén a hosszabb ideig való vízben tartózkodás a test lehűlését, izomgörcsöket okozhat. A hírtelen vízbe ugrás/esés nagy hőmérséklet különbség, illetve hideg víz esetén szívgörcsöt is okozhat. Ezért átgondolt kapaszkodással, óvatos mozgással, szükség esetén hevederes kikötéssel, kerüljük el a vízbe esést. Fürdeni csak álló, lehorgonyzott hajóról, a fürdőlépcsőn keresztül, felügyelet mellett szabad. Szörfözés vagy kajakozás esetén szükséges az izmok megfelelő bemelegítése és a vízhőmérséklethez való fokozatos alkalmazkodás.

24. 12 éven aluliak számára a mentőmellény viselése minden esetben kötelező a vízen. Erős szélben, szélsőséges időjárási viszonyok mellett, illetve a hajóvezető vagy a Dél-balatoni Vitorlásiskola képviselőjének utasítására pedig a mentőmellény viselése minden utas, Résztvevő (és a hajóvezető) számára kötelező.

25. A szél alapvető feltétele a vitorlázásnak. Ez – nem megfelelő öltözet esetén – megfázást okozhat. A viharos szél okozta hullámzás a hajó több irányú mozgását okozza, amelynek hatására olykor émelygés, hányás, rosszullét alakulhat ki. Ugyanakkor a széllökések a mozgó, billegő hajón egyensúlyvesztéshez is vezethetnek, amely ütéses, zúzódásos baleset forrása is lehet, illetve a vízbeesést eredményezheti. A rosszullét elkerülésére az arra érzékenyek maradjanak a hajó külső és hátsó részén, tekintsenek a távolba, illetve vegyenek be megfelelő gyógyszert. Átgondolt kapaszkodással, óvatos mozgással, szükség esetén hevederes kikötéssel, kerüljük el a vízbe esést.

26. A hőmérséklet a vízen gyorsan változik, szélben a hőérzet alacsonyabb és ez napszúráshoz, leégéshez vezethet. Ezért célszerű vékony hosszú ujjú ruhát, árnyékoló sapkát viselni a déli-, koradélutáni órákban, valamint a fokozott napsütésnek kitett bőrfelületeket óvjuk napkrémmel. Igyunk kellő mennyiségű folyadékot. Felhevült testtel sem a hajóról, sem a partról ne vessük magunkat vízbe megfelelő előkészület nélkül.

27. A felcsapódó hullámok a személyzetet (hajóvezetőt és utasokat) elérhetik, amely átnedvesedést okoz. Ezért – főleg hűvösebb időben – gondoskodjunk vízhatlan kabátról, nadrágról, esetleg hajóscsizmáról.

28. A parthoz kikötött hajót nehéz megközelíteni, a belépést korlátok és szintkülönbségek nehezítik. Ezért gondoljuk át a be- és kiszállás helyét, a kapaszkodás lehetőségét. Rosszul megválasztott hely esetén vízbe eshetünk, megbotolhatunk, vagy megüthetjük magunkat. A hajó fedélzetén bekövetkező zúzódásos balesetek döntő része a (részben gyakorlatlanságból is eredő) kapkodás, meggondolatlanság számlájára írható.

29. A hajó felülete nem egyenletes, számos szerelvénnyel van ellátva és nedvesen erősen csúszik. Ezért zárt, sarok nélküli, gumitalpú sportcipőt – lehetőleg un. deckcipőt – használjunk. Fontoljuk meg hová lépünk és kapaszkodjunk fixen rögzített részekbe. 

30. A hajó egyik legveszélyesebb része az a tér, ahol a nagyvitorla rúdja (bumm, baum, boom) kitér, illetve kitérhet. Ezt a teret gondosan mérjük fel és minden időben gondoskodjunk arról, hogy e térben a vitorlarúd alatti magasságban tartózkodjunk. Ellenkező esetben a kicsapódó vitorlarúd jelentős ütést, szélsőséges esetben törést okozhat, illetve lesodorhat a hajó fedélzetéről. A hajóvezető a tervezett manővert „fordulunk”, „perdülünk”, vagy „halzolunk” utasítással jelzi.

31. A vitorlázat kezelését a kötélzettel végezzük. A kötelek különböző átmérőjűek, anyagúak és hosszúak. A szél hatására hirtelen jelentős erők léphetnek fel, amelyek hatására szabadkézzel esetleg nem tarthatóak meg. Ezért használjuk a kötélfogókat, csörlőket. A csörlők, csigák a kezet becsíphetik. A sérülések elkerülése érdekében erős szélben alkalmazzunk hajóskesztyűt, a kötelet soha ne tekerjük a kezünkre. A kötélzetek között tartsunk rendet, lehetőleg kötél a mozgási térben ne legyen láb alatt. A kötélre lépve egyensúlyt veszthetünk, eleshetünk, elcsúszhatunk, illetve megakadályozzuk annak célszerű mozgását, alkalmazását. Indulás előtt ismerjük meg a kötelek szerepét, helyét és működtetésük módját. Hajón ne viseljünk ékszert, gyűrűt, mert balesetet okozhat.

32. A kormánymozdulatok hatására hajó hirtelen képes irányt változtatni, ezért figyeljünk a testünk stabil pozíciójára, különben egyensúlyt veszthetünk, amely ütéses, zúzódásos sérüléshez vezethet.

33. A hajók beépített segédmotorral vagy külmotorral rendelkeznek. A motorteret menet közben tartsuk zárva, hogy a forgó alkatrészek ne okozhassanak sérülést. Üzemelő motor mellett ne tartózkodjunk a hajó körül a vízben, illetve véletlen vízbe esés során ügyeljünk arra, hogy ne kerüljünk a hajó alá.

34. Minden vízisport-eszköz rendelkezik víz alatt lévő alkatrészekkel (laterál-felület). Ezek állnak a hajótest víz felszíne alatt lévő részéből, a svertből (uszony), a szkegből (hátsó uszony), illetve a kormánylapátból. Ezek mérete (azaz a hajó merülése) azonban nagyon változó lehet, a néhány centimétertől egészen a több méteres mélységig. Éppen ezért sporteszközünkkel kerüljük a sekélyebb, illetve fürdőzőkkel teli vízterületeket. A Balatonon egy szörf merülése is meghaladhatja a fél métert, egy kisméretű vitorláshajó legmélyebb pontja kb. egy méteres, a nagyobb, tőkesúlyos vitorláhajóké két méter körül van. A használt eszköz további technikai jellemzőiről és az ezzel kapcsolatos balesetforrásokról, valamint a rendeltetésszerű használatról a Wasserstart Sportkör képviselője köteles átfogó tájékoztatást adni a felszerelés átvételekor.

35. A felszerelés súlya és ezzel összefüggésben a sebessége ugyancsak lehetséges veszélyforrás, amelyet a hajóvezetőnek figyelembe kell vennie. A mindössze néhány kilós szörfelszerelés nagy sebesség mellett komoly sérülés forrása lehet, hiszen a deszka alatt futó szkeg késpenge vastagságú. Esetleges eséskor a felszerelés további jelentős távolságot tehet meg a szörföző nélkül is, amíg a vitorlázat (rigg) vízbe esik. Egy tőkesúlyos, akár több tonnás vitorláshajót pedig még alacsony sebességnél sem lehet egyik pillanatról a másikra megállítani, illetve eltartani a kikötőhelynek megcélzott stégtől.

36. A hajótérben lévő törékeny tárgyakat indulás előtt rögzítsük, illetve tegyük zárt helyre. Ugyancsak tegyünk el minden felesleges tárgyat annak érdekében, hogy azok ne okozhassanak sérülést, vagy ne képezzenek akadályt.

37. A kikötőkben lehetőség van áram vételezésre. A tápkábel nyomvonalát jegyezzük meg és lehetőleg ne érintsük meg. Csak szabályosan kiképzett és áramvédő automatával rendelkező aljzatot használjunk. A kábel a vízbe nem érhet.

38. A horgony (vasmacska) 5-15 kg tömegű, amelynek megemelése, vízbe engedése és kivétele komoly erőt igényel és rossz tartás mellett izomhúzódást, vagy deréktáji sérülést okozhat. A horgonykötél további sérülést okozhat, ha rátekeredik a testrészre. 

39. A kikötőkben, vagy menet közben egymáshoz közelítő hajók nagy erővel találkozhatnak, ezért ügyeljünk arra, hogy testrészeink ne legyenek az ütköző zónában, mert ez súlyos sérülésekkel járhat.

40. A hajózási manőverekhez a hajóvezetőnek segítségre van szüksége, amelyet a legénységnek, azaz az utasoknak kell biztosítani. Mindenki számára néhány mozdulatsort írhat elő a hajóvezető, amelyet célszerű indulás előtt megismerni, gyakorolni. A legfontosabbak a hajó indulásával és kikötésével kapcsolatosak: pufferek bevonása és kikötése a hajóvezető által meghatározott helyeken, kikötőkötelek bevonása, illetve előkészítése, vitorlák fel- és levonása, a vitorlák behúzó (schott-)köteleinek elrendezése, a csörlő- és kötélfogók rendeltetésszerű használatának megismerése.

41. A hajó- vagy sportfelszerelés bérlője, illetve hajóvezetője biztosítja a Dél-balatoni Vitorlásiskola parti képviselőjével történő kommunikáció lehetőségét. Ez tőkesúlyos és kis vitorlás hajón lehetőség szerint legyen működőképes mobiltelefon. Időjárás- és egyéb körülmények megváltozása esetén szükséges lehet a közvetlen egyeztetés a Dél-balatoni Vitorlásiskola képviselőjével. Természetesen ez nem helyettesítheti a vízen történő józan és a biztonsági szempontokat szem előtt tartó mérlegelést és döntéshozatalt.

42. A kölcsönzés feltétele a biztos úszni tudás (összes fedélzetre lépő személy számára), a vízi közlekedés és vízen tartózkodás általános szabályainak betartása, a kölcsönzési díj és a kaució előre történő kifizetése, valamint az „oktatás és kölcsönzés rendje” c. dokumentum elfogadása és betartása. A hajó foglalásával Bérlő automatikusan elfogadja az oktatás és kölcsönzés rendjét.

43. A kölcsönzési idő nem tördelhető, egyben értendő, más naptári napra át nem vihető. A kölcsönzési időnél minden megkezdett óra egy újabb óra kölcsönzésnek minősül.

44. A kölcsönzés időtartama – amennyiben az adott hajóra újabb előjegyzés nem érkezett és a Sportkör napi nyitvatartási ideje előtt – az eredeti bérleti idő lejárata előtt telefonon meghosszabbítható.

45. Késedelmes visszahozatal esetén pótdíjat kell fizetni.

46. A kölcsönzés időtartama alatt Bérlő köteles a telefonos kapcsolattartás lehetőségét biztosítani és a biztonságos vitorlázás céljából az Iskola munkatársa által adott utasításokat végrehajtani.

47. A kibérelt felszereléssel tilos a természeti és humán környezetet megbolygatni, kellemetlen helyzetbe hozni, beleértve a sporteszközzel esetlegesen szállított társakat vagy a fürdőzőket, horgászokat. Tilos továbbá a sekély part menti övezetben vitorlázni.

48. Bérlő a felszerelést köteles rendeltetésszerűen használni, azt extrém terhelésnek nem teheti ki. Amennyiben ilyenre mégis sor kerül, a kölcsönzési idő befejezettnek tekintendő.

49. Amennyiben Bérlő távoli (a kiindulási helszínről szabad szemmel nem belátható) túracélpont eléréséhez kölcsönöz hajót, az útitervet előre egyeztetnie kell az Iskola megbízottjával.

50. Az esetleges mentési költségeket Bérlő köteles megtéríteni.

51. A kölcsönzési idő alatt a felszerelésben bekövetkezett kárt Bérlő köteles megtéríteni vagy a sérült felszerelést pótolni.

52. Bérlő a kikötési (hazaérkezési) szándékát kb. fél órával előre jelzi telefonon az Iskola munkatársának.

53. A hajó visszahozatalt követő szakszerű elpakolása, szemét és személyes holmik összeszedése és eltávolítása (különös tekintettel étel- és italmaradékokra) a bérlő felelőssége, amelynek elmaradása az árlistában meghatározott pótdíjat vonja maga után.

54. A balatonszemesi kikötőhelyre beállást csak a Vitorlás Iskola képviselőjének jelenlétével szabad végrehajtani, mivel a kikötőhely rendkívül közel esik a veszélyes kövezethez. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetéssel lehet.

Jó szelet!

Dél-balatoni Vitorlásiskola