Hivatásos és szolgálati célú képzés

Belvízi hivatásos és szolgálati célú tanfolyam

Hivatásos és szolgálati célú képesítésre annak van szüksége, aki pénzkereseti céllal hajózási engedélyköteles vízi tevékenységet szeretne folytatni (pl. vízi taxi üzemeltetése, charter vitorlázás). Ún. szolgálati célú képesítésre van szüksége vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, vízi-, tűzoltási-, műszaki mentési, és a honvédelmi célú hajóvezetés esetén. Hivatásos képesítést vitorlás kishajóra és kisgéphajóra egyaránt lehet szerezni, szolgálati célú képesítést viszont kizárólag kisgéphajóra lehet szerezni.

A hivatásos vagy szolgálati célú kisgéphajó-vezetői képesítés 7 m vagy annál nagyobb de 20 m alatti testhosszú, legfeljebb 12 fő befogadására alkalmas, illetve 7,5 kW-nál nagyobb motorteljesítményű kisgéphajó vezetésére, a hivatásos kishajóvezetői képesítés tíz négyzetméteres vagy azt meghaladó névleges vitorlafelületű, illetve 7 m vagy annál nagyobb de 20 m alatti testhosszú és legfeljebb 12 fő befogadó képességgel rendelkező vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek üzemeltetésére jogosít hajózási engedélyköteles tevékenység keretei között, azokon a vízterületeken ahová a a képesítés birtokosa vonalvizsgával is rendelkezik.

Leendő hivatásos hajósként az első lépés a hajós szolgálati könyvhöz szükséges vizsga letétele, orvosi vizsgálat, majd a szolgálati könyv kiváltása (ha még nincs). Ezt követi a fedélzeti szolgálati idő (ha még nincs) megszerzése, majd a tanfolyamon és vizsgákon való részvétel.

Az elméleti tudás az arra hivatott képzőszervezknél megszerezhető tantermi és távoktatásos keretek között egyaránt.

A vizsgákhoz az alábbi igazolt szolgálati idővel és feltételekkel kell rendelkezni (2022).

Hivatásos kishajó-vezetői vizsga (kisgéphajó és/vagy vitorlás kishajó):
1.) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi – átkelőjáratban közlekedő hajó és vitorlás kishajó vezetéséhez 8 havi – hajózási gyakorlat, vagy
2.) jóváhagyott kishajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 14 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 10 havi – hajózási gyakorlat, vagy
3.) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy
4.) fedélzeti szolgálatban eltöltött 16 havi – átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 12 havi – hajózási gyakorlat, vagy
5.) szolgálati kisgéphajón szerzett 12 havi hajóvezetői gyakorlat, amelyet a hajózási hatóság igazol,
6.) I. szintű vonalvizsga;

Szolgálati célú kisgéphajó-vezetői vizsga feltételei:
1.) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott szolgálati kisgéphajó-vezetői, illetve hivatásos kisgéphajó-vezető képzésben vagy a szolgálati kisgéphajó-vezető vizsga tantárgyait magába foglaló egyéb képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 4 havi szolgálati célú vagy hivatásos hajózási gyakorlat, vagy
2.) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 3 havi hivatásos vagy szolgálati célú hajózási gyakorlat, vagy
3.) fedélzeti szolgálatban 12 havi hajózási gyakorlat, amelynek igazolása a hajózási hatóság által, illetve szolgálati célú gyakorlat esetén annak a szervezetnek a vezetője által történik, ahol a gyakorlat megszerzésére sor került,
4.) I. szintű vonalvizsga

Fontos! A vonalvizsgára bocsátás feltételei: 8 hegy- és 8 völgymeneti út megtételéének igazolása, vagy a Balatonon 60 nap, a Velencei-tavon és a Fertő-tavon 30 nap kormányosi vagy annál magasabb szintű fedélzeti szolgálatot kell igazolni. Ilyen fedélzeti szolgálatnak minősül: 1. Hajóparancsnok, 2. I. fedélzeti tiszt, 3. kishajó-vezető (a kisgéphajó, a szolgálati kisgéphajó, a vitorlás kishajó vezetője), 4. úszómunkagép-vezető (pl. úszókotró, úszódaru, úszócölöpverő vezetője), 5. géphajókormányos, 6. gépnélküli hajó-vezető (uszálykormányos, tutajvezető), 7. révész (komp vagy révcsónak vezetője), 8. II. fedélzeti tiszt, 9. kormányos.
Kishajóval rendelkező hajózási engedélyes cégnél vagy szervezetnél „tanuló hajóvezető”-ként kell behajózni a tanulót, és  a (Balaton esetében) 60 nap szolgálat kiváltható 30 nap menetben töltött szolgálattal.

A belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések megszerzését célzó tanfolyamra általában az alábbiakkal lehet jelentkezni:

 • személyi azonosság és lakcím igazolása
 • 18 éves életkor betöltése
 • legalább alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • büntetlen előéletet igazoló okirat (pl. erkölcsi bizonyítvány)
 • orvosi alkalmasság (aki először szolgálati könyvet vált ki, a könyv igénylése előtt vizsgálat hajózási hatósági orvosnál, hatósági orvosi adatlap kitöltése)
 • Érvényes hajós szolgálati könyv
 • 180 nap igazolt szolgálati idő (hivatásos tanfolyamon a szolgálati könyvben igazolva, szolgálati célú tanfolyam esetében a szolgálati bizonyítványon), VAGY: a megcélzott képesítés feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumok (fedélzeti szolgálat + egyéb képesítések).
 • nyilatkozat a biztos úszni tudásról
 • jelentkezési lap kitöltése
 • tanfolyam díjának befizetése
 • A vizsgára bocsátás további feltétele a vizsgadíj befizetésének igazolása (résztvevő fizeti be) és a hajós iskola által kiállított képzési igazolás.

Hivatásos és szolgálati célú tanfolyam tanrendje

Hivatásos, valamint szolgálati célú tanfolyamunk tanulóinak kötelező óraszáma a Dél-balatoni Vitorlásiskolában 21 óra elmélet és 4 óra gyakorlat (összesen 25 óra). Hivatásos vitorlás kishajós tanulóink kötelező óraszáma 24 óra elmélet és 20 óra gyakorlat (összesen 44 óra). Kombinált kisgéphajós és vitorlás kishajós képzésen való részvétel esetén a kötelező elméleti óraszám 24, a gyakorlat időtartama pedig 20+4 óra (összesen 48 óra).

Képzésünk témakörei (2022): Hajózási szabályzat (IV. szint), Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia (I. szint), Hajóvezetéstan (IV. szint), Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan (I. szint), Elsősegélynyújtás, vízből mentés, tűz- és környezetvédelem (I. szint), Vitorlázás elmélete (I. szint), Jogi ismeretek (I. szint), Hajózási képesítésekről szóló rendelet, valamint kisgéphajós- és vitorlás kishajós gyakorlat.

Az elméleti vizsga helyszínét az illetékes hajózási hatóság határozza meg. A gyakorlati vizsgákra megfelelő létszám esetén a hajós iskola lehetőséget biztosít a gyakorlati képzési helyszíneken.

Képzési igazolást azoknak a tanulóknak lehet kiállítani, akik az összes képzési (elméleti és gyakorlati) órán részt vettek. Vizsgán csak az vehet részt, aki rendelkezik a hajós iskola által kiállított képzési igazolással valamint az előírt képesítési feltételekkel. Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki sikeres elméleti vizsgát tett.

A képzési és képesítési előírásokra vonatkozóan további részletes információk a 15/2001. KöViM rendeletben találhatóak.

Ha szeretnél hivatásos képesítést, keress meg elérhetőségeinken!

Jó szelet, eredményes felkészülést kíván:

A Dél-balatoni Vitorlásiskola