Távoktatás hivatásos és szolgálati célú tanfolyamon

Távoktatás hivatásos és szolgálati célú kisgéphajó- és vitorlás kishajóvezetői tanfolyamon

Szolgálati célú kisgéphajós képesítés azoknak szükséges, akik vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekednek 20m testhossz alatti szolgálati kisgéphajóval. Távoktatás hivatásos és szolgálati célú tanfolyamon is lehetséges.

Hivatásos képesítésre annak van szüksége, aki pénzkereseti céllal hajózási engedélyköteles vízi tevékenységet szeretne folytatni (pl. vízi taxi üzemeltetése, charter vitorlázás). Hivatásos képesítést vitorlás kishajóra és kisgéphajóra egyaránt lehet szerezni. A hivatásos kishajóvezetői képesítés tíz négyzetméteres vagy azt meghaladó névleges vitorlafelületű, illetve 7-20 m testhosszú vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek üzemeltetésére jogosít hajózási engedélyköteles tevékenység keretei között.

A belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések megszerzését célzó távoktatásos tanfolyamra nálunk az alábbiakkal lehet jelentkezni:

személyi azonosság és lakcím igazolása

18 éves életkor betöltése

legalább alapfokú iskolai végzettség igazolása

büntetlen előéletet igazoló okirat (pl. erkölcsi bizonyítvány)

orvosi alkalmasság (aki először szolgálati könyvet vált ki, a könyv igénylése előtt vizsgálat hajózási hatósági orvosnál, hatósági orvosi adatlap kitöltése)

Érvényes hajós szolgálati könyv

180 nap igazolt szolgálati idő (hivatásos tanfolyamon a szolgálati könyvben igazolva, szolgálati célú tanfolyam esetében a szolgálati bizonyítványon)

nyilatkozat a biztos úszni tudásról

jelentkezési lap kitöltése

tanfolyam díjának befizetése

A vizsgára bocsátás további feltétele a vizsgadíj befizetésének igazolása (résztvevő fizeti be) és a hajós iskola által kiállított képzési igazolás.

A jelentkezés menete a következő:

1. Jelentkezési űrlap elküldése

2. A jelentkezéskor megadott email címre elküldjük a visszaigazolást és a tanfolyam részleteit

3. A tanfolyam díjának átutalása

4. A tanfolyamhoz és a vizsgához szükséges dokumentumok elküldése.

A tanfolyam díja tartalmazza a hatóság által jóváhagyott oktatást, az oktatók és a felszerelések költségeit. Nem tartalmazza viszont a hatósági vizsgadíjakat, valamint a képesítés kiállításához szükséges egyéb költségeket.

Távoktatás hivatásos és szolgálati célú tanfolyamon tanrendje

A távoktatásos tanfolyamon az elméleti anyag távoktatásos formában kerül feldolgozásra a tesztvizsga.hu rendszer alapján, rendszeres konzultációs lehetőséggel, a megadott képzési tematika szerint. A távoktatás időtartama egy hónap. Ezután kerül sor a gyakorlati oktatásra. A gyakorlati oktatás az elméleti képzéssel ellentétben azonban nem kivitelezhető önállóan, a tanfolyam teljesítéséhez (és a képzési igazolás kiállításához) szükséges a gyakorlati oktatáson való személyes részvétel és a gyakorlati órák hiánytalan teljesítése.

A tanfolyam lehetőséget biztosít a kisgéphajós és a vitorlás kishajós képesítés egyidejű megszerzésére is.

A tanfolyam díja tartalmazza a hatóság által jóváhagyott oktatást, a tesztvizsga.hu rendszer használati jogosultságát, a gyakorlati oktatók és a felszerelések költségeit. Nem tartalmazza viszont a hatósági vizsgadíjakat, valamint a képesítés kiállításához szükséges egyéb költségeket.

Hivatásos és szolgálati célú kisgéphajós tanfolyamunk tanulóinak kötelező gyakorlati óraszáma: 4 óra.

Hivatásos vitorlás kishajós tanfolyamunk kötelező gyakorlati óraszáma: 20 óra gyakorlat.

Mindkét képesítés megszerzése tehát összesen 24 óra gyakorlati órával jár.

Képzésünk témakörei: Hajózási szabályzat (IV. szint), Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia (I. szint), Hajóvezetéstan (IV. szint), Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan (I. szint), Elsősegélynyújtás, vízből mentés, tűz- és környezetvédelem (I. szint), Vitorlázás elmélete (I. szint), Jogi ismeretek (I. szint), Hajózási képesítésekről szóló rendelet, valamint kisgéphajós- és vitorlás kishajós gyakorlat.

Oktatók és vizsgák

Megbízott, illetve állandó oktatóink sok éves vízi gyakorlattal rendelkező hajósok.

Az elméleti vizsgák lehetséges helyszíneit az illetékes hajózási hatóság határozza meg.

A gyakorlati vizsga Balatonszemesen kerül megszervezésre.

Az elméleti és gyakorlati vizsgákra a hajós iskola létszámtól függően lehetőséget biztosít a gyakorlati képzési helyszíneken.

A vizsgákon csak az vehet részt, aki rendelkezik a hajós iskola által kiállított képzési igazolással. Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki sikeres elméleti vizsgát tett. Képzési igazolást csak azon tanulók számára tudunk kiállítani, akik:

– A tesztvizsga.hu minden egyes vonatkozó témakörének legalább 75%-át feldolgozták

– a felkészülés utolsó hetében legalább hat szimulációt sikeresen megcsináltak a tesztvizsga.hu rendszerében

– az előírt gyakorlati képzést hiánytalanul teljesítették

A képzés során kiegészítő segédanyagként rendelkezésre áll a hajós iskolában: 

Nemes Anikó-Orbán István (szerk.): Hajózás. 2. kiadás, 2017.

Jó szelet, eredményes felkészülést kíván:

A Dél-balatoni Vitorlásiskola